5745/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5745/UBND-VX
Giao tham mưu bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT377153810-4-20211619643039269_(tungct)(02.05.2021_09h05p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước