4/GP-UBND
Chi tiết văn bản
4/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Lũ Mía, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định đối với Công ty TNHH Tuyến Huế
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT659498543-1-20221641117698427_(giangld)(04.01.2022_07h51p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước