86/GP-UBND
Chi tiết văn bản
86/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH may Thiên Nam (có địa chỉ tại Km số 3, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) được thăm dò nước dưới đất theo Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT914521126-7-20221658742057366_(giangld)(26.07.2022_08h01p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước