5759/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5759/UBND-CN
Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT368617446-4-20211619688737875_(trangnt)(02.05.2021_16h18p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước