623/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
623/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công cống qua đê tại vị trí K4+655 (cống C9) thuộc công trình Nâng cấp tuyến đê bao làng Dũng từ K4+090 (cống C8 - 3 cửa) đến K5+570 (cống C10), xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT708998180-2-20241706780599751_(giangld)(05.02.2024_08h55p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước