49/GP-UBND
Chi tiết văn bản
49/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa, địa chỉ Khu phố Sao Đỏ, Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 22/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT715103786-5-20231684227240690_(giangld)(22.05.2023_16h05p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước