3/GP-UBND
Chi tiết văn bản
3/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT19175598-12-20211640921411164_(giangld)(31.12.2021_18h13p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước