4866/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4866/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản than trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản than tại các xã: Cẩm Yên, Phúc Do, Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa" (Khu vực Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Tây Đô được cấp phép thăm dò) (Trữ lượng tính đến ngày 30/4/2018)
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4866_signed.pdf
 Trở về trang trước