42/GP-UBND
Chi tiết văn bản
42/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH South Asia Knitwear Limited, địa chỉ tại: Lô CN 01, Cụm công nghiệp Thái - Thắng, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy Dệt may tại Lô CN 01, Cụm công nghiệp Thái - Thắng, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT166889317-4-20241712739441560_(giangld)(15.04.2024_08h05p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước