505/UBND-VX
Chi tiết văn bản
505/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm
Ngày ban hành 13/01/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c505.signed.pdf
 Trở về trang trước