3727/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3727/QĐ-UBND
Cho phép UBND xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư hạ tầng khu dân tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 10/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT133675326-9-20201599622084699_(quyennd)(09.09.2020_15h48p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước