3039/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3039/QĐ-UBND
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Xuân Bình, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT300193395-7-20201596161684232_xungnd_31-07-2020-14-07-31_signed.pdf
 Trở về trang trước