532/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
532/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa thuộc Mặt bằng quy hoạch số 4961/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 (điều chỉnh từ Mặt bằng quy hoạch số 1093/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/02/2020
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d532.signed.pdf
 Trở về trang trước