10566/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10566/UBND-VX
Giao tham mưu báo cáo hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10566.signed.pdf
 Trở về trang trước