199/KH-UBND
Chi tiết văn bản
199/KH-UBND
Kế hoạch thông tin tuyên truyền đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 07/12/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh199_signed.pdf
 Trở về trang trước