3724/UBND-VX
Chi tiết văn bản
3724/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 879/BGDĐT-CSVC ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3724.signed.pdf
 Trở về trang trước