1678/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1678/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy thuê đất tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông lâm sản Nhất Duy.
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT397304001-5-20201589439448039_quyennd_14-05-2020-15-49-56_signed.pdf
 Trở về trang trước