1751/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1751/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH PT Trường Minh nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Trường Minh, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT214733441-5-20231684393967617_(giangld)(23.05.2023_11h22p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước