181/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
181/QĐ-UBND
Điều chỉnh Mục 1.1 Điều 1 Quyết định số 5008/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC (đại diện Liên danh Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC và Công ty cổ phần Đầu tư Fortune) thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT982766419-1-20221641534845731_(giangld)(10.01.2022_16h09p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước