1/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1/2020/QĐ-UBND
Phân cấp, ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/01/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d01.signed.pdf
 Trở về trang trước