591/UBND-NN
Chi tiết văn bản
591/UBND-NN
Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Thái Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c591.signed.pdf
 Trở về trang trước