15/GP-UBND
Chi tiết văn bản
15/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu, tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT419496728-12-20201609299240307tungct31.12.2020_10h49p23_giangld_09-01-2021-07-16-47_signed.pdf
 Trở về trang trước