18/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
18/2019/QĐ-UBND
Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/06/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d18_signed.PDF
 Trở về trang trước