36/2018/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
36/2018/QĐ-UBND
Phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d36_signed.PDF
 Trở về trang trước