14796/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14796/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 dự án: Cụm công nghiệp và du lịch Tiên Trang, huyện Quảng Xương.
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT564559334-9-20211632303907216_(trangnt)(23.09.2021_09h24p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước