16338/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16338/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT331482353-11-20201605778202431_dinhquanghung_20-11-2020-09-11-21_signed.pdf
 Trở về trang trước