8821/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8821/UBND-VX
Giao triển khai thực hiện Thông báo số 672/TB-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2022
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT488640465-6-20221655714212524_(thihv)(20.06.2022_16h58p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước