31/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
31/GXN-UBND
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình: Đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính xã Hà Tân, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 03/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp31.signed.pdf
 Trở về trang trước