4487/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4487/UBND-NN
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT993691893-4-20211617647216928_(tungct)(07.04.2021_11h49p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước