17521/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17521/UBND-KTTC
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT541475264-11-20231700045380322_(hoangmc)(20.11.2023_09h13p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước