2146/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2146/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT93385401-6-20221655433897197hoangmc17.06.2022_11h26p25_thinv_17-06-2022-17-00-13_signed.pdf
 Trở về trang trước