14789/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14789/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH An Khánh tại Công văn số 36/CV-AK ngày 21/9/2021
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT128714415-9-20211632305352783_hoangmc_23-09-2021-08-43-26_signed.pdf
 Trở về trang trước