188/KH-UBND
Chi tiết văn bản
188/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Ngày ban hành 28/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT360316315-8-20201598582277338chanth28.08.2020_09h51p03_quyennd_28-08-2020-10-14-20_signed.pdf
 Trở về trang trước