5/GP-UBND
Chi tiết văn bản
5/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH IVORY Việt Nam Thanh Hoá, địa chỉ tại: 109 Nguyễn Chí Hiền, khu Trung Thành, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy may Hậu Lộc, công suất 12 triệu sản phẩm/năm tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 09/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT296584136-1-20241704269782570_(giangld)(09.01.2024_09h26p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước