4914/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4914/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Trang trại trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản tại xã Hoằng Vinh ( nay là thị trấn Bút Sơn), huyện Hoằng Hóa được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 16/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT36734989-11-20201605249155802_(quyennd)(13.11.2020_15h27p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước