6/PA-BCĐ
Chi tiết văn bản
6/PA-BCĐ
Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Phương án
Tài liệu đính kèm pa6_signed.PDF
 Trở về trang trước