13685/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13685/UBND-NN
Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ xin được thuê đất giai đoạn 1 dự án cơ sở sản xuất cung ứng VLXD, điểm đậu đỗ phương tiện, trạm cấp nhiên liệu nội bộ kết hợp văn phòng công ty và dịch vụ tổng hợp Sơn Vũ tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13685.signed.pdf
 Trở về trang trước