6740/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6740/UBND-THKH
Giao tham mưu việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Du lịch sinh thái biển Tiến Thanh - Hải Tiến của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c6740_signed.pdf
 Trở về trang trước