4661/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4661/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Di chuyển Cửa hàng xăng dầu tại xã Hà Phong (nay là thị trấn Hà Trung), huyện Hà Trung
Ngày ban hành 19/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT883126177-11-20211637229891376_(giangld)(19.11.2021_11h10p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước