4719/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4719/QĐ-UBND
Đính chính Quyết định số 4042/QĐUBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT647076319-11-20211637552468331trangnt23.11.2021_08h40p24_liemmx_23-11-2021-14-22-14_signed.pdf
 Trở về trang trước