15/GP-UBND
Chi tiết văn bản
15/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản liên doanh Việt Nhật
Ngày ban hành 28/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp15_signed.pdf
 Trở về trang trước