34/2023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
34/2023/QĐ-UBND
Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/09/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT796304079-9-20231693918034777trangnt11.09.2023_07h21p17_tuandm_12-09-2023-10-46-18_signed.pdf
 Trở về trang trước