65/GP-UBND
Chi tiết văn bản
65/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH giầy VENUS Việt Nam (có trụ sở tại Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại Cụm công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT496489904-4-20211619578174761tungct28.04.2021_17h31p28_giangld_02-05-2021-04-03-17_signed.pdf
 Trở về trang trước