4992/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4992/QĐ-UBND
Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019 - 2020
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT971730839-11-20201605695615241_(xungnd)(19.11.2020_17h25p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước