45/2006/NQ-HĐND45
Chi tiết văn bản
45/2006/NQ-HĐND
Cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường Đại học nước ngoài tại Trường Đại học Hồng Đức
Ngày ban hành 28/07/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ45H§ND.doc
 Trở về trang trước