3138/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3138/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của hộ ông Vũ Văn Khiêm
Ngày ban hành 20/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT940165890-9-20221663407082700_thinv_20-09-2022-13-48-20_signed.pdf
 Trở về trang trước