3/CT-UBND
Chi tiết văn bản
3/CT-UBND
Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày ban hành 17/01/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct3_signed.pdf
 Trở về trang trước