149/KH-UBND
Chi tiết văn bản
149/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 30/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ thành lập Viện nông nghiệp Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/08/2018
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh149_signed.pdf
 Trở về trang trước