4482/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4482/UBND-KTTC
Giao tham dự hội thảo khoa học do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT549587053-4-20241712032033006_(hoangmc)(02.04.2024_13h37p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước