16327/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16327/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT650098805-11-20201605771933922trangnt19.11.2020_18h42p15_trangnt_20-11-2020-09-35-27_signed.pdf
 Trở về trang trước